Naar inhoud

Procedure meerjarenplan 2014-2019

 

 

1.Besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 2013 tot erkenning van de gemeentelijke sportraad als inspraakorgaan bij het gemeentelijk sportbeleid.

2. Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota van de gemeentelijke sportraad zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 mei 2013.  

3. Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 januari 2014.

De sportraad formuleerde in de bijeenkomsten van 3 juni en 28 november 2013 adviezen m.b.t. het beleidsplan sport in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019.

4. Besluit van de gemeenteraad d.d. 3 juli 2014 tot vaststelling van een subsidiereglement voor het ‘beleidsdomein sport voor de periode 2014-2019’.

Het subsidiereglement ‘beleidsdomein sport 2014-2019’ werd positief geadviseerd in de sportraad van 19 augustus 2013 en 12 juni 2014.