Naar inhoud

Nieuws

Vrijetijdspas

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Stadsbestuur Gistel
... samenwerking tussen jeugd- en sportraad ...

Ieder inwoner die aan bepaalde voorwaarden voldoet kan via het stadsbestuur of OCMW een vrijetijdspas bekomen voor:
-het aansluiten bij een sportclub of een jeugdorganisatie
-deelname aan een sportkamp of vakantie-initiatief georganiseerd door jeugdorganisaties of gemeentelijke diensten.

De voorwaarden zijn:
-inwoner van Gistel
-ten hoogste één woning eigendom hebben en deze zelf bewonen. Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan € 750
-en ofwel is het gezinsinkomen niet hoger dan het bedrag dat geldt voor het omnio-stsatuut
-ofwel heeft de aanvragen een hoge schuldenlast en is in begeleiding bij het OCMW of CAW of in collectieve schuldenregeling
De organisator die meewerkt aan dit sociaal initiatief geeft een korting van 50 % met een maximum van € 120 op jaarbasis aan de houder van de pas.

Datum van het bericht: dinsdag 23 mei 2017
Alle nieuws